Laserbehandling, første konsultasjon inntil 45 min

Laserbehandling, viderebehandling inntil 30 min

Laserbehandling, viderebehandling inkl massasje inntil 30 min

Massasjebehandling, første konsultasjon (60 min+)

Massasjebehandling viderebehandling (45 min+ )

Overfladisk statussjekk vha triggerpunkt (20min+)